Επιγραφές

Κωδικός: 12345
vlit
1973
Περιγραφή βιβλίου: 
A. Martinez Fernandez, Eπιγραφές Πολυρρήνιας, 2012 [αρ. δημ. 103] Κωδ.40602/ISBN 978-960-386-028-0  
€1,222.00

Αριθμός σελίδων: 
123
Εκδοτικός οίκος: 
kastaniotis
Κατηγορία Βιβλίου: 
Αρχαιολογικόν Δελτίον