Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης

Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελέσματος Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση γραφείων του ΤΑΠ.