ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ 2016

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (αναθέτουσα αρχή) πρόκειται να προβεί στην αγορά χαρτιού που προορίζεται για την εκτύπωση και ανατύπωση αρχαιολογικών εκδόσεων με τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.