ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (αναθέτουσα αρχή) πρόκειται να προβεί στην εκτύπωση και ανατύπωση αρχαιολογικών εκδόσεων με τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.