ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

Προμήθεια δέκα (10) συσκευών μικτής καταμέτρησης - ανίχνευσης γνησιότητας χαρτονομισμάτων και δεκαέξι (16) συσκευών ανίχνευσης γνησιότητας χαρτονομισμάτων.