Προκήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία για την Υπηρεσία Διενέργειας Χρηματαποστολών για λογαριασμό του ΤΑΠ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.