Διακήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (αναθέτουσα αρχή) πρόκειται να προβεί στην ανατύπωση και εκτύπωση φυλλαδίων για τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία, με τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.