ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω απεργίας της ΠΟΕΣΥ και τη συνακόλουθη μη κυκλοφορία εφημερίδων την 26η και 27η Απριλίου, που δεν επιτρέπει, όπως απαιτείται, την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος έχει προκηρυχθεί με την ΔΙΟΙΚ/Β/6035/22-04-2016 προκήρυξη, ακυρώνεται η διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού την 17η Μαΐου και θα ορισθεί νέα ημερομηνία διενέργειας μετά τη λήξη της απεργίας.