Αρχοντικό Βαρελτζίδαινας

Πέτρα
Λέσβου
81109
22530 41510