Κάστρο Παλαμηδίου

Ναύπλιο
Αργολίδος
21100
27520 28036