Άγιος Γεώργιος

Κωδικός: 
1-19-000029
Λεπτομέρειες: 

Αθήνα. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, αρ. Τ198.
Πρώτο μισό 14ου αι.

€1 027.00