Αρχαιολογικός Χώρος Καμείρου

Κάμειρος Ρόδου
Δωδεκανήσου
85108
2241040037