Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου

Μιχάλων 10
Χίου
82100
2271044239