Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου

Τέρμα Χειμάρρας, Φορτέτζα
Ρεθύμνου
74100
2831054668