Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών

Πλατεία Ελευθερίας
Σερρών
62100
23210-22257