Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης

8ης Νοεμβρίου & Σκρα
Λέσβου
81100
2251040223