Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου

Πλάκα
Κυκλάδων
84800
2287021620