Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας

Φήρα
Κυκλάδων
84700
2286022217