Ο αρχάγγελος Μιχαήλ παιδεύει την ψυχήν του πλουσίου

Κωδικός: 
8/008
Λεπτομέρειες: 

Χαλκογραφία από αμφιπρόσωπη πλάκα με δύο θέματα.
Έργο του Λέσβιου χαράκτη Ιωάννη Κωνσταντίνου Καλδή.
Διαστ. 0,612Χ0,452 μ. 
Άγιον Όρος. Περί το 1878. 
Αθήνα. Βυζαντινό Μουσείο, αρ. ΒΜ692 Τ1404.

€150.00