Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδος

Γαστούνη
Ηλείας
27300
26220-41501