Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας

Αρχαίο Θέατρο
Ευβοίας
34008
2229062206