Κύλιξ με αρματοδρομία

Κωδικός: 
Π033
Λεπτομέρειες: 

Αττική μελανόμορφη κύλικα (εξωτερικά απεικονίζονται ιππικοί αγώνες, στο εσωτερικό ο Ερμής τρέχει κρατώντας το κηρύκειο).
Τενέα Κορινθίας, 
Γύρω στο 560 π.Χ.

€370.00