Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας

Λεωφόρος Ανοίξεως 47
Ημαθίας
59100
2331024972