Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρίνης

Πλατεία ΣΙδηροδρομικού Σταθμού
Φλωρίνης
53100
2385028206