ΙΣΤΑΜΕΝΟΝ, ΙΩΑΝΝΗΣ Α' ΤΖΙΜΙΣΚΗΣ

Κωδικός: 
39/201
Λεπτομέρειες: 

(Αριθ. Ευρ. 177/1968, Συλλογή Κινδύνη, 
Νομισματικό Μουσείο). 
Νομισματοκοπείο: Kωνσταντινούπολις, 
χρον. κοπής: 969-976. 
Φυσικό βάρος νομίσματος: 4,41 γρ., 
φυσική διάμετρος νομίσματος: 22 χιλ. 
Στην εμπρόσθια όψη: προτομή του Χριστού Παντοκράτορα. 
Στην οπίσθια όψη: η Θεοτόκος ευλογεί τον αυτοκράτορα.

€33.00