Πωλητήριο Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας

Θωμαΐδος 26
Ημαθίας
59100
23310-25847,29737