ΑΡΓΥΡΟ ΗΜΙΣΤΑΤΗΡΟΝ, ΚΟΙΝΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Κωδικός: 
39/192
Λεπτομέρειες: 

234/3-167 π.Χ.
Ε. Κεφαλή Διός με στεφάνι δρυός. Στο πεδίο: ΔΙ ΒΟ
Ο. Αετός σε στεφάνι δρυός
Επιγραφη: ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. 1887
Από τη σειρά "Κοινά- Ομοσπονδίες"

€38.00