Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων

Άβδηρα
Ξάνθης
67061
2541051003