ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΘΥΡΩΜΑ-ΜΕΓΑΛΟ

Κωδικός: 
1-22-000287
Λεπτομέρειες: 

ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΘΥΡΩΜΑ-ΜΕΓΑΛΟ
Από το ναό Αχειροποιήτου, Θεσσαλονίκη.
5ος - 6ος αι. μ.Χ.
Μάρμαρο.  0.42Χ0.72μ.
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη αρ. 1591/ΑΓ675β.
Κωδικός Καταλόγου : 287

€120.00