ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΚΑ ΘΕΑΣ ΙΣΙΔΑΣ

Κωδικός: 
1-22-000223
Λεπτομέρειες: 

ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΚΑ ΘΕΑΣ ΙΣΙΔAΣ
Από το Δίον, Μακεδονία.
2ος αι. π.Χ.
Μάρμαρο.  0.31x0.345μ.
Μουσείο Δίου αρ. 410
Κωδικός Καταλόγου : 223

€64.00