Αρχαιολογικό Μουσείο Σπετσών

Αρχ. Χατζηγιάννη Μέξη
Αττικής
18050
22980-72994