ΜΟΡΦΗ ΚΟΡΗΣ ΣΕ ΣΤΗΛΗ-ΔΙΟΝ

Κωδικός: 
1-22-000209
Λεπτομέρειες: 

ΜΟΡΦΗ ΚΟΡΗΣ ΣΕ ΣΤΗΛΗ
Από το Δίον, Μακεδονία.
Μέσα του 5ου αι. π.Χ.
Μάρμαρο.  0.35x0.48μ.
Μουσείο Δίου αρ. 1075
Κωδικός Καταλόγου : 209

€65.00