ΣΤΗΛΗ ΑΠΟΞΥΟΜΕΝΟΥ

Κωδικός: 
1-22-000198
Λεπτομέρειες: 

ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΑΠΟΞΥΟΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΗ
Από τον Πειραιά.
Μέσα 4ου αι. π.Χ.
Μάρμαρο.  0.55x0.35μ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αρ. 888.
Κωδικός Καταλόγου : 198

€65.00