ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΥΡΟΣ ΔΑΙΔΑΛΙΚΟΣ

Κωδικός: 
1-22-000183
Λεπτομέρειες: 

ΑΓΑΛΜΑΤΙΟ ΚΟΥΡΟΥ

Δελφοί,
5ος αι. π.Χ

Χαλκός. Υψ. 0.169μ

Μουσείο Δελφών, αρ. 7724

€100.00