ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Κωδικός: 
1-22-000181
Λεπτομέρειες: 

ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΛΗ (με τεχνικές προδιαγραφές για τους χάλκινους συνδέσμους των κιόνων)
Από την Ελευσίνα, Αττική.
Β΄μισό του 4ου αι. π.Χ.
Μάρμαρο.  0.50x0.28μ.
Μουσείο Ελευσίνας αρ. 5040
Κωδικός Καταλόγου : 181

€80.00