ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΕΘΡΙΠΠΟΥ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

Κωδικός: 
1-22-000129
Λεπτομέρειες: 

ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ (Αγώνας αποβατών)

Από την Ακρόπολη Αθηνών.
Αρχές του 3ου αι. π.Χ.
Μάρμαρο.  0.42x0.86μ.
Μουσείο Ακροπόλεως αρ. 1326
Κωδικός Καταλόγου : 129

€134.00