ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥ

Κωδικός: 
1-22-000117
Λεπτομέρειες: 

ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ (νικητές στον πυρρίχιο χορό μετά το συναγωνισμό)
Από την Ακρόπολη Αθηνών.
Τέλος του 4ου αι. π.Χ.
Μάρμαρο.  0.33x0.89μ.
Μουσείο Ακροπόλεως αρ. 1338
Κωδικός Καταλόγου : 117

€110.00