ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΘΡΑΥΣΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

Κωδικός: 
1-22-000104
Λεπτομέρειες: 

ΘΡΑΥΣΜΑ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ (Ασκληπιός)
Από την Αθήνα.
Β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.
Μάρμαρο.  0.14x0.21μ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αρ. 1360
Κωδικός Καταλόγου : 104

€20.00