ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΝΟΥ

Κωδικός: 
1-22-000088
Λεπτομέρειες: 

ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΝΟΥ
Από τον Ωρωπό Αττικής.
Α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.
Μάρμαρο.  0.52x0.55μ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αρ. 3369
Κωδικός Καταλόγου : 088

€110.00