ΘΡΑΥΣΜΑ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΣ

Κωδικός: 
1-22-000064
Λεπτομέρειες: 

ΘΡΑΥΣΜΑ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΣ
Από τη Βραυρώνα, Αττική.
Α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ.
Μάρμαρο.  0.24x0.18μ.
Μουσείο Βραυρώνας αρ. 120
Κωδικός Καταλόγου : 064

€20.00