ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΑΥΤΟΣΤΕΦΑΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΗ

Κωδικός: 
1-22-000060
Λεπτομέρειες: 

ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΑΘΛΗΤΗ (αυτοστεφανούμενος)
Από το Σούνιο.
Γύρω στο 460 π.Χ.
Μάρμαρο.  0.64x0.48μ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αρ. 3344
Κωδικός Καταλόγου : 060

€135.00