ΘΡΑΥΣΜΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΜΗ

Κωδικός: 
1-22-000030
Λεπτομέρειες: 

ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗ
Από την Ακρόπολη Αθηνών.
Γύρω στο 520 π.Χ.
Μάρμαρο.  0.43x0.48μ.
Μουσείο Ακρόπολης αρ. 1343
Κωδικός Καταλόγου : 030

€70.00