Πωλητήριο Εκμαγείων Καβάλας

Ερυθρού Σταυρού 17
Καβάλας
65110
2510-222335