ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΖΩΦΟΡΟΥ

Κωδικός: 
1-22-000012
Λεπτομέρειες: 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΖΩΦΟΡΟΥ
Από το ανάκτορο Τίρυνθας, Πελοπόννησος.
1250-1200 π.Χ.
Αλάβαστρο.  0.56x0.43μ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αρ. 1745
Κωδικός Καταλόγου : 012

€85.00