ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Η έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άμφισσας φιλοξενείται σε μια αστική οικία των αρχών του 20ού αιώνα, που σηματοδοτεί την ιστορία της  Άμφισσας και της νεότερης Ελλάδας, αφού στην ίδια θέση παραδίδεται ότι προϋπήρχε το κτήριο όπου συνήλθε το 1821 η Α΄ Εθνοσυνέλευση της  Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος.

Περιοχή: