ΡΩΜΑΪΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ

Η ρωμα?κή γέφυρα Πατρών εντοπίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 κατά τις εκσκαφικές εργασίες προς οικοδόμηση ιδιωτικής οικίας. Πρόκειται για την καλύτερα σωζόμενη δίτοξη γέφυρα στην Ελλάδα.

Περιοχή: