ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

To Αρχαιολογικό Μουσείο του Αιγίου στεγάζεται στην αναπαλαιωμένη νεοκλασική αγορά του Αιγίου και εκτίθενται σε αυτό αντικείμενα που  προέρχονται από την αρχαία Αιγιάλεια. H νεοκλασική αγορά του Αιγίου, όπως φαίνεται από επιγραφή που σώζεται στο υπέρθυρο της βόρειας πύλης, κτίστηκε ή εγκαινιάστηκε το 1890. Επειδή την ίδια περίοδο είχε εργαστεί στο Αίγιο και ο αρχιτέκτονας Ερνέστος Τσίλλερ, όπου εκπόνησε κυρίως σχέδια εκκλησιών, η αγορά αποδίδεται σε αυτόν, γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται από γραπτές μαρτυρίες.

Περιοχή: