ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚO ΜΟΥΣΕIΟ ΝΑΥΠΛIΟΥ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου στεγάζεται στο επιβλητικό Ενετικό κτίριο που κλείνει με το εντυπωσιακό του μέγεθος και την αυστηρή,  συμμετρική του φόρμα τη δυτική πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Χτίστηκε το 1713, από τον προβλεπτή του στόλου Αυγουστίνο Σαγρέδο ως  αποθήκη του στόλου. Η έκθεση αναπτύσσεται στους δύο ορόφους του κτιρίου και διαρθρώνεται σε θεματικές ενότητες, οι οποίες παρουσιάζουν  τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στην Αργολίδα από την απώτατη προϊστορία έως και την ύστερη αρχαιότητα.

Περιοχή: