ΔΩΔΩΝΗ

Το ιερό της Δωδώνης βρίσκεται στο κέντρο στενής κοιλάδας, στους ανατολικούς πρόποδες του όρους Τόμαρος. Ήταν αφιερωμένο στη λατρεία του Δωδωναίου Δία και αποτελούσε θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο των Ηπειρωτικών εθνών. Οι ανασκαφές του Κωνσταντίνου Καραπάνου το 1875 και  της «Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας» από το 1920 αποκάλυψαν σταδιακά τα οικοδομήματα του ιερού.

Περιοχή: