ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, κτίσμα της δεκαετίας του 1960, είναι έργο του διαπρεπούς αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη. Συνδυάζει   στοιχεία του μοντέρνου κινήματος, της ελληνικής παράδοσης και της ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Από το 2003 έως το 2008 παρέμεινε κλειστό  προκείμενου να εκσυγχρονιστεί και να ανασκευαστεί ριζικά. Η νέα μόνιμη έκθεση περιλαμβάνει περίπου 3.000 αρχαιολογικά ευρήματα από όλη την  Ήπειρο. Τα εκθέματα καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο, από την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου στην Ήπειρο, πριν από 250.000 χρόνια, έως και τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους (3ος αι. μ.Χ.).

Περιοχή: